Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło komunikat o wysokości waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku. Jak co roku, w marcu, określana jest wysokość tej waloryzacji, która wynika ze wzrostu wynagrodzeń i inflacji w roku ubiegłym (które w lutym ogłasza GUS).

Osoby starsze lub znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji mogą uzyskać pomoc z różnych instytucji:

Od 1 marca 2017 r. najniższe świadczenia wynoszą:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1000,00 zł,

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750,00 zł,

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1200,00 zł,

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – 900,00 zł.

ZUS wypłaca emerytury i renty dla ponad 7 mln Polaków. Wszystkie świadczenia co roku są waloryzowane. Na czym polega ta waloryzacja i dlaczego co roku jest inna?

ZUS informuje:

Przyznajemy emeryturę lub rentę w konkretnej kwocie. Podajemy ją w decyzji o przyznaniu świadczenia. Czy kwota świadczenia powinna być stała? Oczywiście, że nie. Przecież wszyscy zauważamy, że ceny większości towarów i usług nieustannie rosną. Związane jest to przede wszystkim z inflacją. Jeśli wysokość świadczenia byłaby stała, to emeryt czy rencista za otrzymaną kwotę mógłby kupować coraz mniej. To prowadziłoby do ubożenia świadczeniobiorców. Aby uniknąć takiej sytuacji, co roku podnosimy wysokość emerytur i rent, czyli je waloryzujemy. Zasady waloryzacji zależą od sytuacji gospodarczej kraju (m.in. od inflacji oraz wzrostu gospodarczego).

cku

Back to top