15 stycznia 2012 roku powołaliśmy w Stalowej Woli Stowarzyszenie „Dobro Powraca” w celu wyzwolenia ukrytej energii ludzi, którzy chcą dla innych ludzi, dla swojego środowiska zrobić coś dobrego. W myśl motta, że kimkolwiek jesteś – masz szansę dzielić się sercem z innymi, a każdy dobry uczynek w dwójnasób zostanie Ci wynagrodzony. Każdy, kto chce pomóc innym ludziom, poprzez aktywizowanie różnych środowisk (od dzieciaków po ludzi „trzeciego wieku”), w wielu dziedzinach życia społecznego, może w naszym Stowarzyszeniu znaleźć swoje miejsce. Bo to i kultura fizyczna w swych różnych wcieleniach, i kultura rozumiana jako strawa dla ducha, a także popularyzacja zdrowego stylu życia, wspieranie edukacji w szkole i poza nią, to dziedziny, w których nasze Stowarzyszenie chce dać mieszkańcom regionu szanse szerszego sięgania po zdrowie i pełny rozwój duchowy i fizyczny.

Stowarzyszenie prowadzi niezwykle ważne dla lokalnego środowiska działania popularyzatorskie i organizacyjne takie jak:

 • promocja zdrowego stylu życia,
 • pomoc dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
 • pozaszkolne formy edukacji sportowej,
 • zajęcia sportowe, rekreacyjne,
 • działalność wspierająca edukację, w tym wydawnicza,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich, którym nieobce jest działanie na rzecz innych, do współpracy przy organizacji takich imprez i inicjatyw jak:

 • turnieje i zawody sportowe,
 • aktywne formy wypoczynku i rekreacji,
 • pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym,
 • szkolenie i popularyzowanie udzielania pierwszej pomocy,
 • kursy komputerowe,
 • kursy szybkiego czytania i wiele, wiele innych.

Do tej pory zorganizowaliśmy między innymi: „Marsz Różowej Wstążki”, „Wigilię dla mieszkańców Stalowej Woli i okolic” na placu Piłsudskiego, „Dzień Walki z Rakiem”, „Dzień AIDS i HIV”, „Sobotni Trening z Niespodzianką” (cykl zajęć sportowych dla dzieci), współpracowaliśmy przy organizacji imprez plenerowych, m.in.: rowerowej „Masy Krytycznej” w Stalowej Woli, „Dni Stalowej Woli”, które cieszyły się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców miasta. Chcemy aby takich imprez było jak najwięcej i aby mogły dawać radość jak największej liczbie mieszkańców regionu.

Staramy się „pomalować” naszą Stalową Wolę i region na kolorowo. Zrobimy to najlepiej tylko przy Waszej pomocy! Wszystkich chętnych (osoby indywidualne, firmy, organizacje) zapraszamy do wspólnego działania.

cku

Back to top