„ROZWADOWSKI KLUB SENIORA” – INFORMACJE O PROJEKCIE
Gmina Miasto Stalowa Wola/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przystąpił do realizacji projektu „Rozwadowski Klub Seniora” (Projekt „Rozwadowski Klub Seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020).
Projekt skierowany jest do 20 osób w wieku 60+, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej, zamieszkujących obszar Rozwadowa*, gmina Stalowa Wola.
Termin rekrutacji: 8 październik 2020 r. -  9 listopada 2020 r. (etap formalny) 
oraz 10 listopad 2020 r. – 7 grudnia 2020r.(etap merytoryczny).
 
Oferta Projektu „Rozwadowski Klub Seniora”
 Zajęcia twórcze i teatralne
 Wyjazdy tematyczne
 Zajęcia sportowe, w tym nordic walking
 Codzienny posiłek składający się z jednodaniowego, gorącego dania obiadowego
 Wyjście na seanse filmowe
 Zabawy i spotkania okolicznościowe
 Poradnictwo prawne i psychologiczne
 Zajęcia grupowo-edukacyjne: 
o „Bezpieczny senior”, 
o „Żywienie osób starszych”
o  „Lekomania-choroba na lekarstwa”, 
o „E-senior-e-aktywizacja”
 
Zajęcia Rozwadowskiego Klubu Seniora będą organizowane w budynku „Sokół” 
przy ulicy Rozwadowskiej 21, Stalowa Wola.
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt do Biura Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
Ul. Romana Dmowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
w pok. Nr 8
tel.: 15 842 50 97 wew. 39
 
 

cku

Back to top