Chcesz odzyskać zdrowie w ośrodku rehabilitacyjnym w tym także w sanatorium?

ZUS daje Ci taką możliwość.

Kiedy możesz skorzystać z rehabilitacji?

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 •  jesteś ubezpieczony w ZUS (pracujesz zawodowo),
 •  pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 •  pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Co należy przygotować?

Przygotuj wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS - zwróć się do lekarza, u którego się leczysz, o jego wypełnienie,

Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu.

Powinien zawierać:

- imię i nazwisko,

- PESEL,

- adres zamieszkania i numer telefonu,

- rozpoznanie medyczne w języku polskim,

- opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,

- dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),

- informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Przygotowaną dokumentację zabierz na badanie u lekarza orzecznika.

Uwaga: Lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS.

Pamiętaj o zabraniu na badanie dokumentacji medycznej z leczenia.

Kiedy ZUS kieruje na rehabilitację?

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę lub starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Orzeczenie i skierowanie na rehabilitację

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS po przeprowadzeniu badania lub w oparciu o zgromadzoną dokumentację leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji, otrzymasz skierowanie. Termin i miejsce rehabilitacji uzgodnisz z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS.

Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni.

Czas trwania rehabilitacji

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona. Decyduje o tym ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji?

ZUS w całości pokryje koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Dodatkowo ZUS zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Profile rehabilitacji

Na rehabilitację możesz zostać skierowany w systemie:

stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu,
 • układu krążenia,
 • układu oddechowego,
 • psychosomatycznych,
 • onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,
 • narządu głosu,

albo

ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację, w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:

 • narządu ruchu,
 • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej?

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
 • zasad prawidłowego żywienia,
 • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
 • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
 • podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,
 • kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Ośrodki rehabilitacyjne

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS.

Zadzwoń pod numer 22 560 16 00

Napisz e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: www.zus.pl 

cku

Back to top